Conversation Between 1blue and timkiem

1 Visitor Messages

 1. "C̣n có thời gian, trước hết đi đến nơi đó một chút."
  hàng hóa dưới 200 có phải lập hóa đơn
  xử lư mất cháy hỏng hóa đơn
  thế nào là hóa đơn chứng từ hợp lệ hợp lư
  hóa đơn gtgt có mấy liên
  thế nào là hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp

  Lâm Động ngẩng đầu nh́n thoáng qua sắc trời, đột nhiên quay đầu chạy sâu vào
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Abbreviations used in Reloading

BP Bronze Point IMR Improved Military Rifle PTD Pointed
BR Bench Rest M Magnum RN Round Nose
BT Boat Tail PL Power-Lokt SP Soft Point
C Compressed Charge PR Primer SPCL Soft Point "Core-Lokt"
HP Hollow Point PSPCL Pointed Soft Point "Core Lokt" C.O.L. Cartridge Overall Length
PSP Pointed Soft Point Spz Spitzer Point SBT Spitzer Boat Tail
LRN Lead Round Nose LWC Lead Wad Cutter LSWC Lead Semi Wad Cutter
GC Gas Check